Holme Gulve’s persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

Holme Gulve ApS (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondatapolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 1. Personoplysninger
  • Vi behandler personoplysninger om dig, som du giver os for at kunne opfylde vores aftale med dig, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:
  • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer
  • Fotodokumentation som en del af vores kvalitetssikring.
  • Vi kan også modtage oplysninger om dig og din husstand fra andre, som du har bedt om at hjælpe dig med f.eks. et byggeri. Det kan være andre håndværkere, din bank eller forsikringsselskab.
 1. Formålene og anvendelse af dine personoplysninger
  • Hovedformålet med indsamlingen af dine person- oplysninger er at opfylde vores aftale med dig om levering af håndværksmæssige ydelser til dig og din husstand. Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan overholde en retlig forpligtelse, der påhviler os.
  • Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af ovenstående formål.
 2. Opbevaring af dine personoplysninger
  • Dine personoplysninger opbevares hos – en af os – valgt ekstern virksomhed Minuba ApS, minuba.dk (herefter ”Databehandleren”),
  • Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.
  • Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.
  • Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.
 1. Deling
  • Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre håndværkere, din bank, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig.
  • Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.
 2. Sletning af dine personlige oplysninger
  • Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålene.
  • Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber, hvilket p.t. er 5 år.
 3. Dine rettigheder
  • Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig.
  • Du har ret til, i visse tilfælde, at kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
  • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet dine personoplysninger, inden tidspunktet for vores generelle sletning indtræffer. Du har ligeledes i særlige tilfælde, ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendeligt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse til en anden dataansvarlig.
  • Hvis vi behandler personoplysninger, der er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække samtykket på ethvert tidspunkt, uden at det berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på samtykke, inden tilbagetrækningen heraf.
  • Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder eller har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os på vores e-mail eller hovedtelefonnummer.
  • Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk
 1. Kontaktoplysninger på den Dataansvarlige
  • Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

Holme Gulve ApS
CVR 38277332
Jernbanegade 56
4690 Haslev
Telefon: 22116442

E-mail: info@holmegulve.dk